Altingets nye nichemedie som case study

Patrick Arendal Fahlström
Stifter af Mediascale.dk
23/3/2022
Analyse

I sidste uge offentliggjorde Altinget, at de til maj udvider porteføljen med endnu et nichemedie. Denne gang om etik og tro med fokus på folkekirken og andre trossamfund.

Man kan kun bifalde Altingets ihærdighed med at dække så mange nicher fra en politisk vinkel. De mange knopskydninger gør det netop også interessant at zoome ind på valget af den nye niche med kritiske øjne.

Især når Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør, udtaler, at kirken er en nyhedsørken og mediet skal udfylde et hul i markedet:

“Man taler nogle gange om nyhedsørkener – altså byer eller områder, der ikke har nogen lokale medier. Jeg synes næsten, man kan betragte folkekirken som en landsdækkende nyhedsørken.”

Hvis man ser bort fra, at der efterhånden er gået inflation i brugen af begrebet nyhedsørken i mediebranchen, så indbyder Nielsens udsagn jo nærmest til at blive undersøgt nærmere.

Med afsæt i min database af +2100 skrevne print- og webmedier har jeg fundet frem til 39 medier, der direkte falder ind under nichen “religion”. De fleste om kristendom og folkekirken i Danmark. Derudover behandler det landsdækkende dagblad og omnibusmedie Kristeligt Dagblad de samme emner som Altingets nye nichemedier sigter efter. Det samme kan siges om Weekendavisen, dog i mindre grad end Kristeligt Dagblad.

Samlet set er der minimum 43 skrevne print- og webmedier, som berører emnet. Det er godt nok kun ca. 2 % af det samlede antal skrevne medier i landet, men langt fra, at man kan kalde nichen en decideret nyhedsørken. Og her er ikke engang taget højde for evt. dækning af etik, tro og folkekirken i radio- og TV-programmer, podcasts og at der skrives om filosofi (herunder etik) i en række andre skrevne medier.


Den redaktionelle og økonomiske udfordring

Betyder ovenstående, at det nye nichemedie er en decideret fejlsatsning af Altinget?

Bestemt ikke.

Godt nok er den indledende framing af det nye medie ikke ligefrem spot on, men det skyder sig ind på en del af mediemarkedet, som på ingen måde er overrendt med andre (større) aktører specifikt orienterede mod emnerne. Og slet ikke når det kommer til skrevne webmedier med digitalt abonnement målrettet BtB-segmentet. Her er der reelt kun det 3,5 år gamle Kirke.dk, der udgives af Kristeligt Dagblad.

Religion er faktisk ikke den eneste niche, hvor det forholder sig sådan. Hvis du er på udkig efter disse "nichehuller" kan du blive klogere på dem i Medierne & Digital Betaling.

Derudover er etik og tro på mange måder eviggyldige emner (i hvert fald hvis man ser på de sidste par tusinde års historie). Ud fra den vinkel er der god ræson i at lave medier orienteret mod dem. Det store spørgsmål er snarere økonomien i branchen, som skal købe BtB-abonnementerne.

Folkekirken må formodes at være den største kunde-prospect for Altingets nye medie. Folkekirken består af forskellige aktører, herunder Kirkeministeriet, 2200 sogne, provstiet og ti stifter som samlet havde indtægter for 8,7 mia. kr. i 2019. Det lyder imponerende i sig selv, men inddrages deres omkostninger falmer smilet hurtigt. De svarede nemlig til 98,27 % af indtægterne i 2019. Billedet har endda været det samme i perioden 2011-2019. Her var omkostningerne i gennemsnit 98,3 % af indtægterne.

Som helhed har Folkekirken - set udefra - en økonomi med et meget stramt budget. Altinget skal således forsøge at overtale Folkekirkens organisationer om, at nogle af de godt og vel 100 mio. kr., de samlet har tilovers årligt, skal bruges på netop dem.

Det er ikke umulig opgave, men der er formentlig nicher og brancher, hvor man på forhånd ville stå med bedre kort på hånden.

Altinget har dog efterhånden bevist, at de har udviklet en winning formula, og det er sjældent, at deres nicher ikke viser sig holdbare på dansk jord. Ifølge min research er det kun tre nichemedier, de har måttet lukke igen siden starten i 2000.

Med andre ord: Altinget står med gode kort på hånden for at tage den redaktionelle kamp op mod Kristeligt Dagblad, Kirke.dk og de andre medier inden for nichen. Til gengæld er der tegn på en sværere situation ift. dem, der skal betale for journalistikken.

Skal du lave et nyt (niche)medie?

Få valideret din idé med udgangspunkt i data i stedet for mavefornemmelser.

Kontakt mig på paf@mediascale.dk

Læs mere: