SF-forslag vil bringe lokalaviserne i knæ

Patrick Arendal Fahlström
Stifter af Mediascale.dk
14/10/2022
Kommentar

Det politiske parti SF har foreslået at indføre en såkaldt “Ja tak”-ordning. Ordningen vil medføre at danskerne proaktivt skal acceptere at modtage adresseløs omdeling af reklamer, hvilket inkluderer de fleste lokalaviser.

Erhvervsministeriet skønner, det vil medføre øgede omkostninger på op mod 520 mio. kr. om året for lokalaviserne, hvis SF’s forslag bliver til virkelighed. Bestyrelsesformanden for distributionsvirksomheden Mailmak fortæller til Mediawatch, at det i praksis vil blive endnu dyrere for lokalaviserne.

Danske Medier, hvorunder en lang række lokalmedier er medlemmer, har naturligvis været ude at fortælle, at ordningen vil udhule fordelene i en kommende ugeavispulje med ekstra mediestøtte på omtrent 46 mio. kr. om året fra 2023 til 2025.

Det vil dog ikke blot udhule den politiske håndsrækning til lokalaviserne. Det vil også erodere branchens økonomi som helhed.

Selvom jeg er fortaler for, at mediebranchen skal væk fra dommedagsprofetierne om økonomien - for det står generelt bedre til end rygtet ellers tilsiger - så er medievirksomhederne naturligvis ikke immune over for politiske indgreb f.eks. på distributionsområdet.

Med udgangspunkt i rapporten Mediernes Økonomi kan man uddrage betydningen som “Ja tak”-ordningen vil have på lokalmedierne. Og det er ikke et skønmaleri, man efterlades med.

Medievirksomhederne, der udgiver skrevne regionale og lokale print- og webmedier, vil få reduceret branchens samlede bruttofortjeneste med en tredjedel med den foreslåede ordning.

Samtidig ville det betyde, at branchen i stedet for at kunne præstere et pænt samlet overskud ville få et massivt underskud på over 400 mio. kr.

Selvom de regionale og lokale medievirksomheder har en udmærket soliditetsgrad set ud fra en median-betragtning (et udtryk for, hvor modstandsdygtig en virksomhed er i krisetider), så vil ordningen alt andet lige være for meget for de fleste af dem.

I ovenstående er der endda kun delvist taget højde for de massive prisstigninger på avispapir, der har været det seneste år. Hele 86 % fra august 2021 til august 2022 ifølge Grakom.

Men selv uden at tage højde for ekstraordinært høje produktionsomkostninger og indførsel af en ny ugeavispulje, vil SF’s forslag uundgåeligt lede til massefyringer og lukninger af en lang række lokalaviser over de kommende år.

Det er efterhånden almindeligt kendt, hvilken positiv effekt tilstedeværelsen af lokalaviser har på nærdemokratiet og samfundet. Et forslag, der direkte modarbejder dette, kan kun være stik imod et bredt politiske ønske om at fastholde en stærk, lokal publicisme i hele landet.

Derfor bør politikerne sige nej tak til ja tak.

Ovenstående indeholder data fra rapporten Mediernes Økonomi. Her finder du bl.a. samlede regnskabs- og nøgletal på baggrund af 242 medievirksomheders årsregnskaber. Læs mere her.

Læs mere: